İran Edebiyatı Özel Sayısı

İran Edebiyatı Özel Sayısı

SUNU

1980’den 2004’e Edebiyat Dergileri özel sayımızın ardından bir başka özel sayımızla buradayız. Sn. Haşim Hüsrevşahi’nin konuk editörlüğü ile Ülke Edebiyatları 1: İran Edebiyatı. Ülke Edebiyatları dosyamız Eylül-Ekim 2004 sayımızda Sn.Neşe Yaşın’ın konuk editörlüğü ile Kıbrıs Edebiyatı olarak devam edecek.

Yazılı tarihe, özellikle de edebiyat tarihine baktığımızda neler olup bittiğini neredeyse 50-60 yıl geriden izleyebildiğimizi görebiliriz. Pek çok kaynağa, bilgiye ve bu bilgilere ulaşmak için değişik araçlara sahibiz. Ama yapılan kısmi çeviriler dışında dünyanın diğer ülkelerinde edebiyat adına neler olup bittiğini bilmiyoruz ya da çok az biliyoruz.
Dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi üzerinde yükselen ve bugün yaklaşık 70 civarında dilin konuşulduğu İran çok uluslu bir ülke olarak, bu zenginliğini edebiyata da yansıtıyor. Biz daha çok tarih itibari ile 1900 sonrası ve özellikle de günümüze yakın dönemin yazar ve şairlerinden örnekler sunmaya çalıştık.

Bu çalışmayı yaparken konuk editörümüzün, Haşim Hüsrevşahi gibi, uzun yıllardan beri Türkiye’de yaşayan ve iki farklı kültürün selâmlaşması, hattâ yakınlaşması için yazınsal çalışmalar yapan bir şair-yazar olması sanırım en büyük avantajımızdı. Konuk Editörlük kavramının dolu dolu yerini bulduğu bu sayımızda, başta Haşim Bey’e, ardından neredeyse ikinci bir konuk editör gibi çalışan F. Emek Tanrıkulu’na öteki-siz adına çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, pek çok kitap, dergi, makale ve döküman edinmemiz konusunda elinden gelen yardımları esirgemeyen Dr. Rıza Beraheni’ye ve Tahran’da BAYA dergisinin de editörü olan Ferhunde Hacızade’ye; Fransa’da yaşayan Rıza Kasımi’ye, Avrupa’da ve Kanada’da yaşayan pek çok yazar ve şaire ulaşmamıza yardımcı olan ve şiirleriyle de bizi destekleyen dergimizin “Şair ve Yazar Kadınlar” sayısından hatırlayacağınız Saki Kahraman’a, Almanya’da yaşayan öykü yazarı Siyavuş Sertipi’ye, yine isteğimiz üzerine iki önemli İranlı şairiyle ilgili inceleme yazısı yazan ve Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Prof. Deirdre Leşkeri’ye ve çeviri katkılarından dolayı Cavit Mukaddes, Yusuf Öz, Derya Örs, İbrahim Kunt, Volkan Hacıoğlu ve Gamze Bayraktar’a sonsuz teşekkürlerimizi iletirken, iç sayfalarda ön duyurusunu yaptığımız, Mayıs 2004’te Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmesi düşünülen “İran Edebiyat Günleri” için de destek beklediğimizi de belirtelim.
Bir sonraki sayımız, okur-yazar-poetika…